Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Spišský Štiavnik

Základné údaje
Obec sa nachádza na hornom toku Hornádu vo Vikartovskej priekope. Názvy: Scinik, Savnik, Schewnik, Sceunuk, Cheunyk, Scawnik, Štiavník. Obec vznikla na mieste starého benediktínskeho kláštora z 10.-11. stor. Spomína sa v roku 1246. Jej začiatky sú spojené so vznikom štiavnického opátstva, ktoré vlastnilo 13 obcí, medzi nimi Spišský Štiavnik. Z nich si vytvorilo na zákupnom práve panstvo. Štiavnické panstvo dostal v roku 1539 Hieronym Laský, nakrátko Thurzovci, potom Ján Rueber. V rokoch 1579 - 1674 boli pánmi Thökölyovci, do roku 1773 jezuiti a od roku 1776 patrilo spišskému biskupstvu. Obec mala poľnohosp. charakter, ktorý si uchovala až do súčasnosti. Začína sa tu rozvíjať cestovný ruch a drobné podnikanie. Gotický rím. kat. kostol z konca 14. stor. bol barokovo upravený v 18. stor. Renesančný kaštieľ zo 16.-17. stor. rozšírili v roku 1929 podľa návrhu D. Jurkoviča. V obci je základná, materská a osobitná škola. V kaštieli je odborné učilište. Pôsobí tu obecná knižnica.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť