Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hronec

Základné údaje
Obec sa nachádza na S strane veporskej časti Slovenského rudohoria. Vznikol na území panstva Slovenská Ľupča a po prvý raz sa spomína v r. 1357, keď ho založil kráľovský hájnik Pavol. V r. 1424 sa už uvádza v majetku ľupčianskeho hradu. V 16. stor. boli v chotári obce bane na železnú rudu a hámre, od r. 1547 ich vlastnila banskobystrická komora. Osadníci pracovali pre komoru ako drevorubači a železiarski robotníci. Výroba železa opäť ožila až v 2. polovici 17. stor., a hlavne po r. 1740, kedy bola postavená nová pec. V r. 1795 postavili vysokú pec podľa projektov prof. Heringa z banskoštiavnickej akadémie a v r. 1804 druhú. Vznikol Hrončiansky komplex, ku ktorému patrili vysoké pece v Pohronskej Polhore, Tisovci, Ľubietovej a Ponickej Hute, celý komplex hámrov v 12 obciach Horehronia, neskôr valcovne v Podbrezovej, Piesku a Osrblí. Rýchlo sa rozvinulo i zlievárenstvo (v r. 1810 vyrobili prvý liaty most a v r. 1813 a 1815 ďalšie dva). V r. 1814 tu bola vybudovaná prvá valcovňa. V 2. polovici 19. stor. závod upadal, v r. 1883 boli vysoké pece v Hronci zlikvidované, v prevádzke zostala len zlieváreň a v r. 1885 sa zaviedla výroba smaltovaného riadu. V r. 1919 hronecký závod kúpil štát a r. 1922 a 1923 ho zmodernizoval. V obci je dodnes zachovaný mlyn, kde sa mleli prírodné farbivá, pouzívané na smaltovaný riad. V r. 1946 závod zrekonštruovali a v r. 1951 bola zlieváreň pripojená ako závod k Strojárňam Piesok. Obyvatelia obce väčšinou pracujú v miestnom závode. V obci sa nachádza rím. kat. klasicistický kostol sv. Klementa, pápeža z r. 1821 - 1826 postavený staviteľom L. Gašparcom. Barokový kaštieľ pochádza z polovice 18. stor. V obci, pred závodom ZLH a. s., je umiestnený prvý liatinový most vyrobený v miestnej zlievárni v r. 1810. V r. 1860 - 1866 sa tu nacvičovali slovenské divadelné predstavenia s robotníkmi zo závodu a r. 1864 divadelné hry hrala aj mládež. V r. 1921 si obyvatelia založili Športový klub HAC - Hrončiansky atletický klub.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť