Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Drienčany

Základné údaje
Ležia v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria na nive a terasovej plošine v doline potoka Blh. Názvy obce: 1291 Drenchen; 1344 Derenehen; 1773 Drecžany; 1808 Drýnčany; maď. Derrencsény. Nachádzame ju v súpise pápežských desiatkov, ale v r. 1297 ju dostali do daru od kráľa Baloghovci. V roku 1413 ju nachádzame vo vlastníctve rodiny Derencsényi a spomína sa aj drevený hrad. Na jeho základoch bol neskôr postavený hrad, ktorého sa zmocnil J. Jiskra, ale r. 1451 ho dobyl Ján Hunyady. Zanikol koncom 17. stor. Neskôr sa panstvo dostalo do vlastníctva Széchyovcom, potom Rákóczimu a neskôr Koháryovcom a Coburgovcom. V polovici 16. stor. ju Turci spustošili, ale znova sa zaľudnila. R. 1828 žilo v 74 domoch 580 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohosp., chovom dobytka, brdárstvom, košikárstvom, pálením vápna a výrobou vosku. Najstaršou pamiatkou je ev. renes. - barok. kostol z 1796; renesančná zvonica zo 17. stor. a náhrobník P. Dobšinského. Prírodná pamiatka Drienčanská jaskyňa. Patrí do mikroregiónu Teplý Vrch. Pôsobisko slovenského rozprávkára Pavla Dobšinského, ktorý tu pôsobil ako evanjelický farár 24 rokov. Obcou vedie trasa náučného chodníka Drienčanský kras - 190 krasových jám, početné škrapy, suché a slepé doliny a 38 preskúmaných jaskýň.
M. č.: drienčany, papča.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť