Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Maťovské Vojkovce

Základné údaje
Obec leží vo východnej časti Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 107 m. Obec vznikla v r. 1973 zlúčením dedín Maťovce a Kapušianske Vojkovce. Dedinu Maťovce založil zemiansky vlastník v polovici 13. stor. Najstarší doklad o dedine pochádza z r. 1292. Patrila miestnym zemanom. V r. 1427 bolo v Maťovciach najmenej 17 poddanských domov. V r. 1599 malo sídlisko 15 poddanských domov, jednu-dve zemianske kúrie, kostol a faru. Neskôr poddanských obyv. ubúdalo. V r. 1715 tam hospodárila len jedna poddanská domácnosť, v r. 1720 už žiadna. Bývali tam len zemania. Obnovená dedina sa rýchlo zväčšovala. V r. 1828 mala 66 domov a 467 obyv. Pravdepodobne okolo r. 1300 už bol v dedine kostol. Kostol gr. kat. cirkvi pochádza z r. 1911.

Dedina Kapušianske Vojkovce buď už jestvovala pred 12. stor., alebo ju založil zeman v 13. stor. Najstarší písomný doklad o nej je z r. 1357. Patrila miestnym aj iným zemanom. V r. 1427 bolo vo Vojkovciach 7 poddanských domov. V r. 1599 malo sídlisko 9 poddanských domov. Neskôr poddaných ubúdalo. V r. 1715 tam hospodárilo 5 poddanských domácností, avšak v r. 1720 už poddaných nebolo. Bývali tam len zemania. v r. 1828 bolo 50 domov a 388 obyv. Kostol ev. ref. cirkvi pochádza z 18. stor.
M. č.: maťovce, kapušianske vojkovce.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť