Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Martovce

Základné údaje
Svojrázna obec s bohatou a zachovalou ľudovou kultúrou. Leží pri sútoku rieky Žitavy a Nitry. Chotár obce je rovina, na ktorej sa striedajú lúky, háje, močiare a mokrade s úrodnými poliami. V oblasti je vysoká hladina spodných vôd a je bohatá na tečúce a stojaté vody. Na brehoch okolo vodných plôch dominuje vŕba. Obec pozostáva z častí Nyitrahát, Kandi a Podzáhradná. Pri vyšších vodných stavoch obec pripomína Benátky. Najbližšia železničná stanica je v Hurbanove, vzdialenom 8 km od obce. S okresným mestom je autobusové spojenie. Patrí medzi najteplejšie oblasti Slovenska, priemerná ročná teplota tu dosahuje takmer 10 °C. Vďaka svojej polohe a klimatickým podmienkam sa tu darí paprike, najmä koreninovej, melónom, tabaku a pod. Okrem poľnohosp. a chovu dobytka obyvatelia obce sa zamestnávali rybolovom, košikárstvom a chovom koní pre vojsko. V okolí obce boli kráľovské rybníky. Prvá písomná zmienka je z r. 1438 v listine kráľa Alberta. Obec je dodnes vzácnou národopisnou lokalitou so zachovalými miestnymi zvykmi, krojom a ľudovou architektúrou. Vo vinohradoch poblíž obce sú zaujímavé tzv. hajloky (vinohradnícka búdka s trstinovou strechou, pod ktorou je pivnica). V obci je pre návštevníkov prístupný Roľnícky dom s pôvodným vnútorným zariadením ako objekt Múzea maďarskej kultúry a Podunajska v Komárne. Dom bol postavený pre túto oblasť charakteristickou technikou nabíjanej hliny. V obci sa každoročne konajú Celoštátne turičné folklórne slávnosti v novozriadenom Kultúrnom parku Árpáda Fesztyho. Súkromný park, zriadený v súčasnosti, je svojím estetickým riešením ukážkou novodobého parkovníctva a pýchou obce. V katastri obce sa nachádzajú chránené územia Alúvium Žitavy, Alúvium Nitry a Gemeš. V obci je kostol ref. cirkvi postavený v r. 1898 v neoklas. štýle a moderná rím. kat. kaplnka sv. Vendelína z r. 2004.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť