Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Čukalovce

Základné údaje
Ležia v severnej časti Laboreckej vrchoviny v nadmorskej výške okolo 380 m. Čukalovské sídlisko založil šoltýs s valašskými usadlíkmi okolo roku 1550 na územnom majetku humenského panstva. Prvý písomný doklad o dedine je z roku 1567. Zemepánmi dediny boli šľachtici Drugethovci. Obyvatelia si postavili pravoslávny kostol, o ktorom je prvý doklad z roku 1601. Sídlisko malo v roku 1600 trinásť valašských domov, jeden - dva domy šoltýsov, kostol i faru. V roku 1715 bolo v dedine 20 poddanských domov, v roku 1720 len 16 domov, v roku 1828 bolo 71 domov a 519 obyvateľov. Gréckokatolícky kostol postavili v roku 1775. Terajší kostol bol postavený v r. 1826 v barokovo - klasicistickom slohu. Opravený a rozšírený bol v r. 1958. V r. 1939 - 45 sa občania Čukaloviec zúčastnili bojov v Poľsku, Sovietskom zväze, ako aj v partizánskom hnutí. Oslobodenie obce 25. 11. 1944. Po oslobodení sa v obci obnovil bytový fond, zriadil sa družstevný obchod ĽSP, výstavba novej školy r. 1956, kultúrny dom, MNV r. 1967, spoločný obchod a pohostinstvo 1979, zbrojnica 1986. Po roku 1990 rozvoj súkromného podnikania v oblasti drevovýroby, výroba plastových výrobkov, poskytovanie reštauračných služieb. V r. 1993 zrekonštruovanie kultúrneho domu, 1992 vznik urbariátu, 1993 - 4 obchod s potravinami, pohostinstvo Teplica, predajňa propan - butanu, výroba nábytku, 1996 vznik Podieľnického družstva,

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť