Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Cinobaňa

Základné údaje
Leží v doline Cinobanského potoka vo veporskej časti Slov. rudohoria. Chotár tvoria žuly, kryštalické bridlice, svory, magnezity, štrky a piesky poltárskej formácie. Tu pramenia potoky Matejkovo, Žliabsky a Žihľavský.

Chotár tvoria listnaté, ihličnaté a zmiešané lesy. Chránené rastliny sú ľaliovník tulipánokvetý, maklúvy v aleji a i. Z ornitofauny sú významné včelár obyčajný, haja červená, sokol rároh, lesná a vodná zver, ryby. Je tu zrážkomerná stanica.

Vkatastri obce sa našlo hradisko z doby bronzovej na kopci Strieborná , (718,8 m n. m.). Prvá písomná zmienka je z r. 1279 ako Villa Suine, ktorá vznikla ako banská osada (ťažilo sa tu zlato, striebro, železné rudy). Od pol. 14. stor. patrila hradnému panstvu Šomoška. Od 17. stor. časť obce patrila Divínskemu panstvu a od r. 1731 Haličskému panstvu. Obyv. sa zaoberali baníctvom, poľnohospodárstvom, výrobou dreveného náradia, neskôr železiarstvom a sklárstvom. V časti obce, Turičky (1327 Turch), je got. ev. a. v kostol z 15. stor. s got. nástennými maľbami. V stredoveku sa spomínajú obce Etreova Lehota a Etreova Malá Ves, ktoré zanikli.

Kobci patrí aj kedysi samostatná obec Katarínska Huta, so sklárňou, založenou v r. 1836 a železiarňou zal. v r. 1847.

Rím. kat. kostol Nájdenia sv. kríža bol postavený v r. 1886 v časti Katarínska Huta. Ev. škola v Cinobani bola založená zač. 17. stor. Kultúrny dom, knižnica, športové tradície, futbal, Zdravotné stredisko. Základná a Materská škola, železničná zastávka zrušená (v r. 2003), autobusové zastávky. Obyv. pracujú v Kat. Hute, a v miestnom podniku. V okolí obce sú široké možnosti turistiky.
M. č.: Cinobaňa, Hrnčiarky, Katarínska Huta, Maša, Turíčky, Žihľava.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť