Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Klčov

Základné údaje
Leží na spojnici Levočských vrchov s Hornádskou kotlinou v doline potoka Havadlenec. Na pozemkoch Klčova-Lance bola v hĺbke 300 m objavená veľmi koncentrovaná morská voda. Podľa geologických predpokladov sa jazero rozprestiera od Sivej Brady až po Gánovce. Neďaleko obce sa nachádza Klčovská priehrada, slúžiaca na rekreačné účely. Obec sa prvýkrát spomína v r. 1258, kedy z jej chotára boli vyčlenené obce Doľany a Roškovce. V r. 1808 si obec postavila kostol Narodenia Panny Márie. Z pôvodného vnútorného zariadenia sa zachoval gotický krídlový oltár zo začiatku 16. stor. Kostolnú vežu dal vybudovať v r. 1890 spišský kanonik Ján Janečko. Do súčasnej podoby sa kostol dostal prestavbou v r. 1948. Najstaršou murovanou stavbou obce je stará Vozáreň, pochádzajúca z r. 1723. V r. 1952 vznikla v školskej a cirkevnej záhrade obecná ovocná škôlka. Z nej sa postupne vyvinula okresná ovocná škôlka, v r. 1955 Výskumná stanica ovocinárska až napokon, o rok neskôr Šľachtiteľská stanica Klčov. V obci je materská škola, cirkevná základná umelecká škola a v budúcnosti obec plánuje zriadenie základnej školy.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť