Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Cestice

Základné údaje
Obec leží na náplavových kužeľoch tokov Idy a Čečanky v záp. časti Košickej kotliny. Odlesnený chotár, nivné pôdy. Nálezy slovanského osídlenia. Prvá pís. zmienka z r. 1317 (Zosta), kostol s farou. Podľa portálneho súpisu z r. 1427 mali 58 usadlostí s dominantným maďarským obyv. V 1. pol. 15. stor. v správe hradu Veľká Ida patriaceho rodine z Perína. V 18. stor. príchod slovenského gr. kat. obyv, poľnohosp. a tkáčstvo. Po vzniku ČSR čiastočná parcelácia Schellovho veľkostatku. Pri požiari r. 1921 zhorelo 66 domov. V r. 1938 - 1945 súčasť Maďarska, pri prechode frontu ťažké hosp. škody. Rím. kat. kostol sv. Jána Nepomuckého z 13. stor. s barok. prestavbou z 18. stor., gr. kat. kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky z r. 1877, ref. neskoroklas. kostol z pol. 19. stor. Gr. kat. far. úrad, ref. cirk. zb., fil. rím. kat. far. úrad Čečejovce. Obecná knižnica, MŠ, ZŠ, Dom smútku. ZO Csemadok. Autobusová zastávka., žel. stanica. Člen Združenia obcí údolia Kaňapty.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť