Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Silická Jablonica

Základné údaje
Leží na JV okraji Silickej planiny v pramennej oblasti rieky Turňa. Chotár má vrchovinný ráz a malou časťou zasahuje aj do planiny Dolného vrchu. Nachádza sa tu množstvo rôznych krasových foriem. Obec sa prvýkrát spomína v r. 1386 ako Jablonca, Zedlyche. Patrila Bebekovcom z Plešivca. Od 16. stor. bola súčasťou panstva Turňa a vystriedala viacerých zemepánov. Od r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. Obyv. sa venovali poľnohosp. a vinohradníctvu. V súčasnosti pracujú pri tranzite plynu, obchode a službách, poľnohosp., lesníctve a stavebníctve. V obci sa nachádza neogot. rím. kat. kostol z. r. 1867 a kostol ref. cirkvi z r. 1789 s pristavanou vežou. Zachovali sa tu pôvodné ľudové domy z 19. a začiatku 20. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť