Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Liptovský Peter

Základné údaje
Leží v S časti Liptova na pravom brehu rieky Belej. Najstaršou písomnou zmienkou o Liptovskom Petre je listina z r. 1286. Vývoj Svätého Petra ako mestečka zastavil jeho zánik v r. 1472 po pustošení vojskami poľského kráľa Kazimíra. Sídlisko sa tu obnovilo až na začiatku 16. stor. V blízkosti obce stáli v stredoveku dediny Čutkovo a Danišovo, ktoré boli zničené v druhej polovici 15. stor. Prvýkrát sa spomínajú v r. 1360. Po tolerančnom patente sa obec stala sídlom ev. farnosti pre okolité obce a v r. 1784 si postavili kostol. Na začiatku 19. stor. fungovala v obci dielňa na klince a papiereň. Obyv. sa živilo poľnohosp. a od druhej polovice 18. stor. čoraz viac murárstvom. V polovici 19. stor. čoraz viac murárskych partií odchádzalo za prácou do Budapešti. Z blízkeho letiska Mokraď odletela 28. augusta 1944 delegácia SNR do Moskvy. Posádka letiska sa pridala k SNP. Počas oslobodzovacích bojov bola obec niekoľko týždňov vo frontovom pásme. V r. 1950 bolo v obci založené JRD, v r. 1961 sa zlúčilo s JRD Podtureň, Jamník a Liptovský Ján. V r. 1962 sa tunajší dvor pričlenil k štátnej šľachtiteľskej stanici, neskôr k JRD v Liptovskom Ondreji. V rokoch 1939 - 1940 bol v obci postavený nový ev. a. v. kostol podľa projektov Jozefa Hlavaja a Rudolfa Peteraja. Súčasná murovaná zvonica bola v obci postavená v rokoch 1850 - 1853.

V obci sa narodil staviteľ Ján Hlavaj ml., staviteľ a projektant Jozef Hlavaj, staviteľ a podnikateľ Ján Palkovič, vodohospodár Štefan V. Bella, minister obrany Slovenského štátu Ferdinand Čatloš, športovec, reprezentant vo veslovaní Ctibor Reiskup, herec Peter Gažo, herec Vladimír Kostovič.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť