Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Čeľadice

Základné údaje
Obec leží uprostred Žitavskej pahorkatiny, 14 km V od Nitry. Prvá zmienka o obci Scalad je z r. 1113, kedy sa spomína ako majetok v susedstve majetkov zoborského opátstva. Od r. 1156 desiatky patrili kanonikom kostola v Ostrihome, v r. 1264 časť majetkov patrila šľachticom z Nových Sadov. V r. 1274 obec daroval Ladislav IV. comesovi Gothovi z rodu Ludanických, ktorí v r. 1312 odovzdali časť zeme Chalad synom Gregora z Ďarmot (Golianovo). V tom čase už stál mlyn a kostol sv. Michala archanjela. Od 2. pol. 16. stor. bola obec poplatná Turkom. Od r. 1626 boli zemepánmi Forgáchovci, od r. 1667 Kerestúriovci. Majetkové podiely tu mali viacerí zemania, ako Bartakovič, Emődy, Huňyady, Jánoky a iní. V r. 1715 bolo v obci 10 domácností, obyvatelia obrábali vinice. Počas sčítania v rokoch 1774 - 1787 žilo v obci 529 obyvateľov v 56 domoch, z toho bolo 27 zemanov. V r. 1809 vojsko zriadilo epidemickú nemocnicu. V r. 1910 pri požiari zhorelo 12 domov. V 1. svet. vojne zahynulo 19 obyv. Prvá budova školy bola postavená v r. 1935, nová budova školy je z roku 1975. JRD bolo v obci zal. v r. 1957. Rím. kat. kostol sv. Kataríny je z 12. stor., v 19. stor. ho prestavali. Obec zachováva tradíciu ochotníckeho divadla a dychovej hudby.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť