Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dežerice

Základné údaje
Obec leží v strednej časti bánovského výbežku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, v krátkom bočnom údolí na dolnom toku potoka Machnáč. Prevažne odlesnený pahorkatinný povrch chotára tvoria mladotreťohorné usadeniny s tenkými vrstvami uhoľných slojov, pokryté sprašovými hlinami. Dežerice sú starou obcou, spomínajú sa poprvýkrát v r. 1208 ako Desir v súpise majetku nitrianskeho biskupstva. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. V 19. stor. tu pracovali 2 pálenice a 1 píla, za 1. ČSR väčšina obyv. pracovala na miestnych veľkostatkoch. Za socializmu obyv. dochádzali za prácou do Bánoviec nad Bebravou. Súčasťou obce bola kedysi samostatná obec Vlčkovo - do r. 1949 sa menovala Farkaška. Obec bola v r. 1964 pripojená k Dežericiam. V Dežericiach pôsobil, zomrel a je pochovaný J. Kiss, ovocinár, včelár, spolu so svojou manželkou Jozefínou, rod. Geržovou z Nového Mesta nad Váhom. Bol spolužiakom a priateľom Ľ. Štúra. V r. 1904 bol vybudovaný rím. kat. kostol zasvätený sv. Michalovi. Existencia pôvodného je doložená už v r. 1332. Ev. kostol postavený v r. 1929 na mieste niekdajšej zvonice. V obci sú 4 cintoríny, jeden z nich židovský. V Dežericiach je vybudovaný ojedinelý závod na úpravu a zhodnocovanie všetkých druhov odpadu.
M. č.: dežerice, vlčkovo.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť