Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Zbehy

Základné údaje
Obec leží v JZ časti Nitrianskej pahorkatiny, 6 km SZ od Nitry. Archeologické nálezy v katastri obce sú zo st. doby bronzovej (pohrebisko) a zaniknutá osada z 12. stor. s kostolom. Do obce patria historické osady Jegu a Holotka (1156) a Kend (1280). Časť obce tvorí bývalá obec Andač. Zbehy boli od r. 1269 trvalejšie majetkom Ostrihomského arcibiskupstva. V r. 1601 obec vypálili Turci. V 16. - 19. stor. na cirkevnom majetku hospodárili predialisti. V r. 1887 pri vzbure zahynulo 6 osôb. Štátne majetky boli zal. v r. 1948, JRD v r. 1951.

V obci Andač je známe osídlenie z neolitu (sídlisko lengyelskej kultúry), zo st. doby bronzovej sídl. maďarovskej kultúry, zo st. doby železnej halštatské pohrebisko a slovanské sídlisko z 10. a 11. stor. V r. 1601 bola vypálená, v r. 1664 bola bez obyvateľov. V 17. - 19. stor. mali väčšinové vlastníctvo Babótyovci, v 18. stor. tu mali komposesorátne majetky aj Šimoniovci a iní. Počas sčítania v r. 1784 - 1787 mala obec 15 domov a 100 obyvateľov, z toho 3 zemianske osoby. JRD v obci bolo zal. v r. 1958. Zo stojatých vôd rieky Nitry vznikli Andačské rybníky.

Rím. kat. gotický kostol v Zbehoch z r. 1397 bol opravený v r. 1738. V r. 1815 - 1828 tu pôsobil spisovateľ a farár Jozef Ignác Bajza.
M. č.: andač, holotka, zbehy.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť