Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Perín - Chym

Základné údaje
Leží na styku juhozáp. časti Košickej kotliny s Bodvianskou vrchovinou. Sev. časť je na náplavovom kuželi Idy, juž. v pahorkatine pohoria - podklad tvoria treťohorné usadeniny. Obec vznikla v roku 1964 zlúčením obcí Perín a Chym. V r. 1991 sa pričlenila obec Vyšný Lánec. Osídlenie už v paleolite - nálezy z aurignacienu, eneolit. pohrebisko nagyrévskej kultúry. Perín: Prvá písomná zmienka je z r. 1220. V r. 1272 - 1608 patrila Perényiovcom. R. 1427 mala obec 45 port a v r. 1492 2 sídliská: Veľký a Malý Perín. R. 1529 obec prešla na stranu reformácie. R. 1608 ju obsadili Turci. V r. 1715 - 1720 mala iba 6 domácností, r. 1727 patrila Lobkovicovcom, konc. 18. stor. Meškovcom. R. 1772 mala 38 gazdov a 5 želiarov, v r. 1828 138 domov a 1097 obyv. Živili sa poľnohosp. V r. 1819 sa tu narodil významný geograf a historik Ján Karponay. Chym: Nálezy po starom slovan. osídlení z 10. - 12. stor. Listinne je doložená r. 1294. R. 1715 mala 6, r. 1720 8 domácností. Roku 1828 mala 53 domov a 420 obyv., zamestnaných v poľnohosp. Vyšný Lánec: vznikol v chotári Nižného Lánca. Spomína sa r. 1406. Patril Perényiovcom a panstvu Veľká Ida, v 18. stor. Lánczyovcom, Fayovcom a i. R. 1772 mal 21 domácností, r. 1828 27 domov a 189 obyv. V r. 1938 - 1945 boli všetky 3 obce pripojené k Maďarsku. V 2. svet. vojne utrpeli značné škody. R. 1948 presídlili 135 rodín maďar. národnosti do Maďarska a na ich miesto prišli Slováci z Maďarska. Kostol rím. kat. got. zo 14. stor., barok. upravený v r. 1746, rozšírený v r. 1930. Rím. kat. far. úrad. Filiálka gr. kat. far. úradu v Cesticiach. MŠ. ZŠ. Autobusová zastávka. Člen Združenia obcí údolia Kaňapty.
M. č.: Chym, Perín, Výšný Lánec.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť