Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bratislava - Vrakuňa

Vrakuòa
Mestská časť Vrakuňa leží na rovine na východnom okraji Bratislavy. V písomných prameňoch sa prvýkrát spomína v r. 1279. Pôvodná obec stála pri brode cez dunajské rameno. Vo vrcholnom stredoveku sa stala súčasťou bratislavského hradného panstva. Obyvateľstvo sa živilo poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a povozníctvom. Bolo prevažne maďarskej národnosti. Dlho zostávala malou obcou. V r. 1890 mala len 514 obyv. Postupný demografický vzrast zaznamenala po r. 1918, keď rozvíjajúca sa Bratislava potrebovala stále vyšší počet pracovných síl. Po r. 1945 bola časť vrakuňských Maďarov vysídlená a do obce prišli repatrianti z Maďarska. V r. 1947 sa začalo v katastri obce budovať nové bratislavské letisko, ktoré dnes nesie meno Milana Rastislava Štefánika. V r. 1972 bola Vrakuňa pripojená k Bratislave. V tom čase mala 2256 obyv. Budovanie veľkých sídlisk v extraviláne obce i v susedných Podunajských Biskupiciach sa začalo r. 1973 a úplne zmenilo urbanistický vzhľad Vrakune. Aj z tohto dôvodu tu bola postavená veľká paneláreň. Počet obyv. vzrástol takmer osemnásobne. Po r. 1989 sa upustilo od hromadnej panelovej výstavby. V 90. r. 20. stor. začali nezastavané plochy na vrakuňskom sídlisku a priestory v intraviláne bývalej obce zapĺňať menšie bytové domy a rýchlo sa rozvíjala individuálna výstavba rodinných domov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť