Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Vojka nad Dunajom

Základné údaje
Obec leží na ostrove medzi starým korytom Dunaja a prívodným kanálom vodného diela Gabčíkovo. Obec pod názvom Voyka sa prvýkrát spomína vo falošnej listine z r. 1186. Prvá hodnoverná správa je z r. 1254 - 1255. Pravdepodobne už pred 14. stor. bola obec majetkom predialistov, šľachticov Ostrihomského arcibiskupstva. Obec bola sídlom prediálnej stolice na čele s vlastným predstavenstvom. Súčasťou tejto osobitnej samosprávy boli aj ďalšie obce. Dedina stratila toto svoje výsadné postavenie až v polovici 19. stor. V r. 1869 mala 1026 obyvateľov. kostol sv. Michala Archanjela bol postavený v 18. stor. na mieste staršieho kostola z 13. stor. Ľudovú architektúru hlinených domov s trstinovou strechou zastupuje dnešný vlastivedný dom. Okolie obce láka najmä vodných turistov, rybárov. Do obce je možné dostať sa kompou z obce Kyselica.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť