Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dolná Strehová

Základné údaje
Leží v doline potokov Kakatka a Tisovník 14 km od Veľkého Krtíša. Obec má termálne pramene. Na ploche 6 ha je vybudovaných päť bazénov s ubytovacími a stravovacími zariadeniami vhodnými na rekreáciu, turistiku, poľovníctvo. Pre obec je typické laznícke osídlenie, osady Bukovec (Dolný a Horný), Dúbrava, Prieloh. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1245, v r. 1251 doložená ako obec Strigoa. Obyvatelia sa živili obrábaním pôdy, ovčiarstvom a remeslami, od pol. 20. stor. aj baníctvom a i. mimo obce. V súčasnosti obyvatelia pracujú v obecnom podniku služieb a výroby Prameň, v menších podnikateľských firmách a sezónne v poľnohosp. a cestovnom ruchu. Kultúrnymi pamiatkami v obci sú kaštieľ Madáchovcov v rokokovo-klas. štýle, z konca 18. stor., od r. 1964 múzeum, hrobka básnika a dramatika Imricha Madácha (1823 - 1864), dielo A. Riegeleho z r. 1930 - 1931 v parku, pôvodne neskororenes. ev. a. v. kostol z r. 1652, barokovo-klas. prestavaný v r. 1819 s oltárom z r. 1654 a vo veži z r. 1924 s kľúčovou strieľňou starého opevnenia, rím. kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie, pôvodne klas. z 18. stor., prestavaný v r. 1811 a renovovaný v r. 1903. Je tu viac starých roľníckych domov, niektoré obývané len sezónne. Obec má vybudovanú infraštruktúru, obchodnú sieť, pohostinské zariadenia, služby, športový areál, ZŠ, MŠ, zdravotné stredisko, lekáreň, múzeum, kultúrny dom, v ktorom sídli obecný úrad, pošta a ďalšie inštitúcie. Pôsobia tu folklórne súbory, cirkevný spevokol, športový klub, športové zariadenie (fitnescentrum). Konajú sa tu kultúrne podujatia, napr. súťaž v prednese poézie Madáchova Strehová a amatérsky filmový festival HAH a športové podujatia, z ktorých je významným Dolnostrehovský beh.
M. č.: Bukovec, Dolná Strehová, Dúbrava, Prieloh.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť