Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Zavar

Základné údaje
Leží na východnom okraji Trnavskej pahorkatiny. Východná časť chotára je na spojenej nive Blavy a Dudváhu. Bohaté archeologické nálezy sú dôkazom osídlenia obce v neolite (sídlisko volútovej kultúry), v eneolite (sídlisko s kanelovanou keramikou) a osídlenia maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej. Kontinuita osídlenia po­kra­čovala aj neskôr, o čom svedčí sídlisko z doby halštatskej, laténskej, rímskej a veľkomo­rav­skej. Obec sa prvýkrát spomína v r. 1255. Patrila tunajším zemanom Zavariovcom, nes­kôr viacerým zemianskym rodom. Architektonickou pamiatkou obce je pôvodne klasicistický kaštieľ zo zač. 19. stor., ktorý bol v r. 1894 prestavaný. Na mieste staršieho kostola bol v r. 1907 - 08 postavený neogotický kostol Narodenia Panny Márie. Významným zavarským rodákom bol J. K. Viktorin, národný dejateľ a spoluzakladateľ Matice slovenskej, 1. 4. 1907 sa v obci narodil Gejza Dusík, národný umelec, tvorca a zakladateľ slovenskej operety. V Zavare sa narodil mons. Michal Pavlík (23. 8. 1892 - 27. 5. 1980), katolícky kňaz, dekan, ktorý 50 rokov spravoval zavarskú farnosť. Bol národovcom, stal sa vynikajúcim liečiteľom s pôsobnosťou až za hranice vtedajšieho Československa.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť