Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bartošovce

Základné údaje
Ležia uprostred Bartošovskej kotliny v nadm. výške okolo 355 m. Sídlisko založil miestny zeman okolo r. 1300. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1408. Patrila postupne šľachticom z Perína, Zápoľskovcom, Bornemisovcom a iným šľachticom. Boli najdôležitejšou dedinou bartošovského panstva, do ktorého patrili susedné dediny. V r. 1427 tu hospodárilo do 60 podd. domácností. V r. 1600 bolo v sídlisku 36 podd. domov, kaštieľ, mlyn a majerské budovy, ev. kostol, fara a škola. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 25 až 16 podd. domácností, v r. 1828 bolo 39 domov a 301 obyv., v r. 1900 bolo 475 obyv., v r. 1970 722 obyv. V prvej pol. 19. stor. tu bola železná huta a papiereň. Rím. kat. kostol postavili okolo r. 1611 s použitím staršieho kostola.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť