Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Závadka

Základné údaje
Leží v kotline a na svahoch Slovenského rudohoria. Povrch chotára obce je členitý, hladko modelovaný, tvoria ho mladoprvohorné horniny. Prevládajú tu smrekové lesy s prímesou jedle a pasienky. Obec sa prvýkrát písomne spomína v r. 1352. Patrila rodine Marriássyovcov. Obyvatelia boli roľníci, pastieri, boli známi výrobou syra. V 18. stor. sa v obci ťažila meď. R. 1787 mala 85 domov a 628 obyvateľov, r. 1828 105 domov a 685 obyvateľov. V 19. stor. tu arciknieža Albrecht založil pražiareň železnej rudy. R. 1880 - 1890 obec postihla vlna vysťahovalectva, najmä z radov baníkov. Okrem baníctva sa obyvatelia živili poľnohospodárstvom a prácou v lesoch. V pol. 20. stor. bol rozšírený chov oviec a spracúvanie syra, tkanie plátna, súkna a handrových pokrovcov a výroba dreveného riadu pre pastierov. Kostol gr. kat. z r. 1775 - 1778. Kaplnka z r. 1834. V obci sú zachované zrubové trojpriestorové podmurované alebo podpivničené omazané a obielené domy so sedlovou strechou zo zač. 20. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť