Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kokava nad Rimavicou

Základné údaje
Obec leží v Slov. rudohorí v doline Rimavice. Chotár tvoria žuly a kryštalické bridlice. V k. ú. obce sú minerálne pramene. Listnatý, ihličnatý a zmiešaný les s lesnou zverou: srnec, jeleň, diviak, líška, kuna lesná a i.
Zarcheologických nálezov v katastrálnom území obce sa identifikovala osada pilínskej kultúry z doby bronzovej. Prvá pís. zmienka o obci Kochou (Kokov) s kostolom a mlynom je zo 6. 7. 1279. Turci vykonali súpis obyv. v r. 1549.

Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohosp., chovom dobytka a spracovaním dreva pre bane a na drevné uhlie. Boli tu dve papierne (r. 1772 a 1793), pivovar (1785), dve salajkárne (1802), hámor (1802) a sklárska huta (1825). Skláreň vyrábala duté a tabuľové sklo. V r. 1911 obec vyhorela.

Vobci je renesančný ev. a. v. kostol z r. 1566 so zvyškami got. veže s pôv. 4 zvonmi, rozšírený v r. 1912, budova ev. školy (1569), rím. kat. kostol sv. Petra a Pavla (1820) a kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1847). V Drahovej je kaplnka Svätej rodiny (1914) a v Havrilove kaplnka Sedembolestnej panny Márie (1933). Židovská synagóga je z 19. stor. a klas. kaštieľ z 19. stor. Významná je technická pamiatka z 18. stor., Šlámov most. Pamätná tabuľa, venovaná Michalovi Bakulínymu (1819 - 1892), ev. učiteľovi a revolucionárovi je umiestnená na dome č. 160/2 v Bakulíniho ulici.

Obec má základnú školu, kultúrny dom, knižnicu a poštu. Obyvatelia si zachovávajú svoj typický kokavský folklór prezentovaný hlavne ľudovou hudbou a tancami. Konajú sa tu každoročne folklórne slávnosti. Rekreačná oblas Línia-Háj poskytuje výborné podmienky pre letnú i zimnú turistiku a je vyhľadávaným zimným rekreačným strediskom s lyžiarskymi vlekmi a umelým zasnežovaním. Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v rekreačných zariadeniach, prípadne v murovaných a zrubových chatkách s celkovou kapacitou okolo 500 miest. Dostupnosť obce je železnicou a autobusmi.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť