Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Mudrovce

Základné údaje
Obec leží v doline Olšavy na záp. okraji Slanských vrchov v Košickej kotline. Chotár pahorkatinný až vrchovinný. Hnedé lesné pôdy. Prvá pís. zmienka z r. 1406 (Modrafalua) ako súčasť hradného panstva Lipovec rodu Aba. Vznikli pri delení lipovského panstva už kon. 13. stor. R. 1427 mali 12 usadlostí. V stredoveku kontinuita slovenského obyv. neprerušená. R. 1828 mali 20 domov. Za 1. ČSR poľnohosp., lesné práce. Fil. ev. av. v. far. úrad Rankovce. Hlinené domy s valbovou slamenou strechou z kon. 19. stor. Autobusová zastávka. Člen Kecerovského mikroregiónu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť