Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Jakubovany

Základné údaje
Obec leží v strednej časti Liptovskej kotliny na sútoku potokov Klinivka a Klokotka. Najstaršia správa o obci je z r. 1474. Jej zakladateľom bol pravdepodobne šoltýs Jakub. Obec pozostáva z troch predtým samostatných osád Javora, Hôry a Jakubovan. Osada Javor sa spomína prvýkrát v r. 1360. Zanikla okolo r. 1490. Hôra sa prvýkrát spomína v r. 1549. K Jakubovanom bola pričlenená v r. 1924. Obyv. obcí sa zaoberalo prevažne poľnohosp., neskôr aj murárstvom, či ovčiarstvom. Počas druhej svet. vojny obyv. podporovali partizánske hnutie.
V obci sa nachádza ev. a. v. zvonica z polovice 19. stor. a ev. a. v modlitebňa, ktorá bola zriadená v 30. rokoch 20. stor. v priestoroch starej ev. ľudovej školy.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť