Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kobyly

Základné údaje
Ležia v Bartošovskej kotline v nadm. výške okolo 370 m. Sídlisko založili kráľovskí poddaní, v 11. - 12. stor. chovatelia koní. Prvý písomný doklad o dedine vznikol v r. 1235 až 1270 a v r. 1277. Postupne patrila šľachticom z Perína, Zápoľskovcom a mestu Bardejov. V r. 1427 tu hospodárilo do 50 podd. domácností. V r. 1600 malo sídlisko 26 podd. domov, ev. kostol, fara, možno aj mlyn. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 23 až 18 podd. domácností, v r. 1828 bolo 80 domov a 604 obyv., v r. 1900 bolo 539, v r. 1970 738 obyv. Kúria pochádza z pol. 19. storočia, rím. kat. kostol zasvätený sviatku Obetovania Panny Márie z r. 1886, v neogotickom slohu s použitím časti kostola z r. 1499. Ako vyplýva z pôvodného slovenského názvu, obyvatelia sa v minulosti zaoberali chovom kobýl. Historici dokonca vyslovili hypotézu, že tunajší poddaní mohli mať v 11. - 12. stor. jedinečnú povinnosť odchovu koní pre kráľa. Väčšina domov bola postavená z dreva, čo sa veľmi nepriaznivo prejavilo v množstve požiarov. Najväčší požiar vypukol v r. 1930, keď zhorelo 40 domov i s farou. Kobyly boli aj v novodobej histórii dejiskom, resp. dejinným pozorovateľom závažných historických udalostí. Po vojne zaznamenala obec, ktorá bola napojená na elektrickú sieť už v. 1942, pomerne rýchly rozvoj. V r. 1946 obecný vodovod, r. 1948 začal vysielať miestny verejný rozhlas, r. 1945 telefonické spojenie a autobusová linka. V r. 1959 založené JRD, ktoré sa v 90 - tych r. pretransformovalo na PDP, ktoré je v súčasnosti v konkurze. V súčasnosti tu podniká súkromná firma Farma Agro - Dúbrava Kobyly. V r. 1973 vodovod, r. 1992 plynofikácia, r. 1996 "Dom nádeje". Obec má ZŠ od r. 1835 a MŠ od r. 1961. Obec nadviazala v r. 2003 družobné vzťahy s obcou Kobyly v ČR.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť