Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Malé Straciny

Základné údaje
Malá obec, 7 km od Veľkého Krtíša, leží v plytkej dolinke prítoku Stracinského potoka. Vyvinula sa z materskej obce Straciny, spomínanej v r. 1236 ako majetok rodu Balassiovcov. Obyvatelia boli roľníci, živili sa aj vinohradníctvom, ovocinárstvom, prácou v lesoch a baníctvom. V 19. - 20. stor. sa v chotári obce ťažilo hnedé uhlie. V r. 1944 sa obyv. zúčastnili SNP. Obec bola oslobodená dňa 7. 1. 1945 a v tom istom roku bola obnovená ťažba uhlia. V r. 1951 bola postavená železničná trať, zriadená železničná stanica, neskôr obilné silo zásobovacieho podniku. V r. 1976 - 1992 bola zlúčená s Veľkým Krtíšom. V súčasnosti, po zániku uhoľných baní je poľnohosp. obcou. Z 19. a zač. 20. stor. sa zachovali roľ. domy murované z kameňa, omazané a obielené, novšie so stĺpovým podstreším, podpivničené. Na oploteniach dvorov sú použité ľudové kováčske výrobky. V obci je kultúrny dom z r. 1961 - 1964, urbárska pálenica a ev. a. v. kostol, prestavaný zo starej zvonice.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť