Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Krompachy

Základné údaje
Mesto v 19. stor. strediskom hutníctva, v 20. stor. revolučnej robotníckej minulosti, v súčasnosti sa spája s významným centrom lyžovania Plejsami.
Geografia
Krompachy ležia v geomorfologickej oblasti Slovenského rudohoria. Mesto je zo všetkých strán zovreté horskými masívmi vo výške okolo 1000 m n. m., územie odvodňuje rieka Hornád s prítokmi, vlieva sa do Ružínskej vodnej nádrže.
História
Krompachy vstupujú do dejín v 13. stor. Prvý hodnoverný doklad o existencii pochádza z listiny kráľa Ladislava IV. Z r. 1282. Boli majetkom Spišského hradu. Od 14. stor. pribúdajú listinné doklady s údajmi o obchode s meďou, trhových právach, významných osobnostiach. Od r. 1602 sa Krompachy považujú za slobodné kráľovské mesto. Miestnym zemepánom sa stali príslušníci rodu Čákyovcov. Po potlačení sedliackych povstaní, v súvislosti s epidémiou cholery, bolo z Krompách popravených 12 osôb. Rozvoj mesta začal vybudovaním modernej železiarne a valcovne.
Hospodárstvo
V19. stor. vznikla z malých železiarskych hámrov spoločnosť Krompašské železiarske ťažiarstvo, vybudované valcovne železných a medených plechov. Na zač. 20. stor. zamestnávala 3500 ľudí, boli najväčšou železiareňou v bývalom Uhorsku. Po 1. svet. vojne vplyvom politickej situácie pri deľbe záujmových sfér v novej ČSR, bolo rozhodnuté o likvidácii železiarne. Fabrika sa nezachránila, bola likvidovaná. Začalo obdobie krízy a vysťahovalectva v Krompachoch a celom okolí, vtedy ho začali nazývať hladovou dolinou. V januári 1921 začal štrajk robotníkov, bol krvavo potlačený. Do dejín vošiel pod názvom Krompašská vzbura. R. 1937 bol postavený závod na výrobu medi, ale už v 2. svet. vojne zničený. V r. 1948 vznikali základy budúceho elektrotechnického priemyslu, r. 1951 bola obnovená výroba medi. V súčasnej dobe okrem kovohút, dominuje elektrotechnická výroba.
Infraštruktúra a kultúra
Nemocnica s poliklinikou, 3 ZŠ, gymnázium a Stredné odborné učilište elektrotechnické. Kultúru dotvára dychová hudba s 90 ročnou tradíciou, Robotnícky spevokol, dva folklórne súbory, 4 skupiny mažoretiek, mestská knižnica, cirkevný spevokol Cantica Christiana. V Krompachoch sa narodili: J. Barč - Ivan (1909 - 1953), dramatik. V. Koch ( - 1473), profesor na akadémii Istropolitanae. J. Slovenský (1856 - 1900), vydavateľ slovenských novín v USA. D. Terstanský (1730 - 1800), právnik.
Pamätihodnosti
Rím. kat. kostol v barokovo- klasicistickom slohu z r. 1774, ev. kostol pseudogotický, kaštieľ barokovo klasicistický (v súčasnej dobe penzión), budova železiarskeho hámru na Starej Maši, vysoká pec z roku 1832, prvá vodná elektráreň na východnom Slovensku v koryte náhonu na Starej Maši z r. 1889, budova Múzea robotníckeho hnutia, patrila pod správu Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, dnes je v nájme Občianskeho združenia "Ľudia a perspektíva". Od r. 1991 výstavba rozsiahleho areálu Plejsy, medzinárodne vyhľadávané stredisko alpského lyžovania, miesto konania Európskeho pohára mužov a žien v lyžovaní, Majstrovstvá Slovenska v alpských disciplínach v snowboarde, výstavba areálu pokračuje. Tradične sa koná v lete súťaž Majstrovstvá Slovenska vo varení halušiek a Krompašský jarmok.

Mesto Krompachy má na družobný vzťah v oblasti kultúry, športu a spoločenského života uzatvorenú partnerskú zmluvu s mestom Rýmařov - ČR, Gaszovice - Poľsko, Békéscsaba - Maďarsko a Nadlak - Rumunsko.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť