Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lutila

Základné údaje
Leží na strednom Pohroní v severozáp. časti Žiarskej kotliny pri ústí potoka Kopernica do Lutily. V obci sú 2 chránené prírodné výtvory (1979): dub letný a borievka obyčajná. Stredoveká osada Sv. Kríža n. Hronom (dnešného Žiaru nad Hronom) sa písomne spomína v r. 1491 (villa sclavorum Lathna), keď dostal novopostavený kostol odpustky. Od 16. stor. bola majetkom ostrihomského arcibiskupstva, od r. 1776 banskobystrického biskupstva, ktoré tu malo lesnú správu. V r. 1682 obec podpálili Turci, r. 1883 vyhorela takmer celá. Obyv. sa zaoberalo poľnohosp. Dnes je vyhľadávanou lokalitou pre výstavbu rodinných domov. Pôvodne got. kostol sv. Ladislava pochádza z r. 1491, pred ním je situovaná barok. socha sv. Jána Nep. z konca 18. stor. Nad obcou sa zachovala barok. kaplnka najsv. Trojice.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť