Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Adamovské Kochanovce

Základné údaje
Obec vznikla v r. 1960 zlúčením Adamoviec, Malých Bieroviec a Kochanoviec. Leží 13 km juhozápadne od Trenčína, uprostred Trenčianskeho podolia. Prvá písomná zmienka o Adamovciach je z r. 1402 pod názvom Adamfalva, o Kochanovcich z r. 1394 pod názvom possessio Kohan, Malé Bierovce sa prvýkrát spomínajú v pápežských desiatkoch z r. 1332 ako Bur, neskôr v r. 1467 ako Byrowcz. Na území dnešných obcí ležala podľa písomných prameňov osada Nezeta a Trebieň. Obyvatelia obcí sa v minulosti zaoberali poľnohosp., ovocinárstvom, v menšej miere vinohradníctvom. Slivkový lekvár, sušené slivky a orechy z Kochanoviec boli vyhľadávaným artiklom i na trhoch na Morave. Rozšírené bolo spracovanie dreva, tokárstvo. V Kochanovciach bola v 19. stor. tehelňa, ktorá patrila grófovi Seckendorfovi. V Adamovciach bola malá skláreň a pálenica. V obci stojí neskorobarokový kaštieľ z pol. 18. stor. ktorý bol domovom dôchodcov a od r. 1963 slúži ako Ústav pre mentálne postihnuté deti. Malé Bierovce sa vyčlenili z pôvodne veľkého územia Bieroviec. Rím. kat. farnosť Kochanovce s kostolom sa spomína už r. 1332, kaštieľ je klasicistický zo zač. 19. stor. Ev. kostol a. v. (tolerančný) je z r. 1784. Na evanjelickej fare je pamätná tabuľa tu narodenému básnikovi V. Royovi (1885 - 1936). Rím. kat. kostol sv. apoštolov Petra a Pavla z r. 1758 - 1760. V Kochanovciach sa narodil ThDr. Gustáv Adolf Seberini, ev. kňaz, biskup, spisovateľ (1816 - 1890), pôsobil tam náboženský spisovateľ, ev. kňaz a básnik Samuel Palumbini (1668 - 1735). V Malých Bierovciach sa narodil Štefan Križan Žiranský (1826 - 1894), ev. kňaz, literát a osvetový pracovník. Obec má vybudovanú infraštruktúru, vo výhľade je vybudovanie kanalizácie a ČOV s prísľubom financovania z eurofondov. V katastri obce je chránený prírodný výtvor Kurinov vrch.
M. č.: Adamovce, Kochanovce, Malé Bierovce.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť