Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Horný Tisovník

Základné údaje
Obec leží vo V časti Krupinskej výšiny v doline Tisovníka. Chotár obce v S časti zasahuje až k hrebeňu Javoria. Chotár je budovaný andezitickými tufmi a lávovými prúdmi s minerálnymi prameňmi. V okolí sú bukové lesy s viacerými poľovnými revírmi s možnosťami lovu medveďov a jelenej zveri. Časť lesného územia spravujú Vojenské lesy. Na majetkoch SL š. p. je lesná škôlka.

Obec vznikla v 15. stor. ako pertinancia Divínskeho hradu. V r. 1549 sa spomína ako Gorne Tiszovnik. V 17. - 19. stor. tu vzniklo 18 kopaníc. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., chovom dobytka a oviec. Z remesiel sa uchytilo ľudové kamenárstvo. V r. 1856 bola postavená Balašovského sklárska huta v lokalite Blyskavica, kde sa vyrábalo zelenkové a kriedové sklo.

Pôvodný. kat. kostol bol renesančný s úplnou prestavbou v r. 1751 - 55 a zasvätený bol sv. Filipovi a Jakubovi v r. 1833. Na mieste pôv. ev. a. v. drevenej modlitebni z r. 1791 stojí terajší ev. kostol, postavený v r. 1867.

Obec si zachováva ľudové tradície aj v odievaní. Typické sú sochorové studne a kamenné náhrobníky. Rekreačné zariadenia sú v Pliešovciach, Hornom Tisovníku a na Javorí. V obci je knižnica, poštový úrad a doprava je zabezpečená autobusmi.
M. č.: Dolný Tisovník, Horný Tisovník.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť