Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Žabokreky nad Nitrou

Základné údaje
Leží v SV časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na pravostrannej nive a terase rieky Nitry. Písomne doložená v r. 1291 ako Sabakereky. Obec bola starým šľachtickým majetkom patriacim miestnym šľachticom Žambokrethkovcom. Vďaka polohe na križovatke obchodných ciest sa stali trhovým mestečkom. V 15. stor. patrila stúpencovi husitov Jánovi zo Žabokriek, neskôr Diviackovcom, Žambokrethkovcom, Urminským, Patrichovichovcom a i. V r. 1536 sa zmocnil kaštieľa Ján Podmanický a držal ho až do r. 1559. V r. 1530, 1663 a 1668 ju vypálili Turci. Od 18. stor. sa vyvíjala ako trhové mestečko s poštovou a dopravnou stanicou, ktorú neskôr premiestnili do Ilavy. Obyv. boli zväčša roľníci. R. 1778 tu bol aj pivovar a synagóga. Od 18. stor. sa konali 3 dobytčie jarmoky a v prevádzke bol verejný kúpeľ. V r. 1850-1918 boli okresným mestom slúžnovského okresu. R. 1888 založená octáreň, r. 1900 sporiteľňa, r. 1916 výrobňa rumu a likéru. Za 1. ČSR tu bola malá továreň na výrobu školských a kancelárskych potrieb Niagara. Má kompletne vybudovanú infraštruktúru a občiansku vybavenosť. Je tu škola, zdravotné stredisko, kultúrny dom, rozvinuté služby pre obyv. Sídli tu viacero podnikateľských subjekto. Najväčšou pamiatkou v obci je gotická strážna veža (okolo r. 1320), v 20. stor. prestavaná na obytný dom. Je tu aj klasicistická kúria z polovice 19. stor. a secesné mauzóleum v parku postavené v orientálnom slohu. Secesný kostol z r. 1913 stojí na mieste zbúraného kostola z 13. stor. Židovská synagóga pochádza asi z r. 1770.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť