Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ružiná

Základné údaje
Leží na SZ okraji Lučenskej kotliny na Budínskom potoku. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1499. V obci pramení Žarnovský prameň (minerálny). Chotár tvoria ostrovčeky s treťohornými uloženinami, v Z časti druhohorné (tuhárske) vápence, mramory a ložisko magnezitu. Vyskytujú sa tu dubové lesy, bohatá flóra, lesná a vodná zver. V katastri obce sa nachádza vodná nádrž Ružiná, ktorá bola vystavaná v r. 1973 o rozlohe 170 ha využívané ako rekreačné stredisko vhodné na kúpanie, vodné športy a turistiku do okolia (Divínsky hrad, Sedem chotárov, Budiná a i. ) Pobrežie pri Ružinej a Divíne v okolí vodnej nádrže bolo v r. 1998 na rozlohe 40,78 ha vyhlásené za prírodnú rezerváciu. Takisto Ružinské jelšiny na ploche 13,20 ha v k. ú. Ružiná, Lobinobaňa a Divín boli vyhlásené za prírodnú rezerváciu v r. 1988 . Vyskytuje sa tu bohatá ornitofauna, zistených 108 druhov vtákov, napr. pobrežník malý, červenák karmínový, výr skalný, reprodukčný biotop obojživelníkov, fytrofilné ryby, vydra riečna a i. Z rastlín osobitnú pozornosť a ochranu zasluhujú kosatec žltý, pálka širokolistá, jelša lepkavá a i. V lesoch rastú početné druhy húb a hríbov. Obec vznikla v 14. stor., patrila Divínskemu hradnému panstvu. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., chovom oviec a vápenníctvom. Staré banské tradície má ťažba vápenca, piesku, lomového kameňa a magnezitu. Najstaršie pamiatky v obci sú rím. kat. barok. kostol sv. Františka Assiského z r. 1755, kaplnka z 19. stor., budova rím. kat. školy z r. 1840 a zvony z r. 1922 a 1936. V súčasnosti sa v obci nachádza MŠ, ZŠ pre 1. - 4. roč., kultúrny dom, verejná knižnica 2 futbalové ihriská, penzión, kemping a 4 turistické ubytovne. Obec patrí do mikroregiónu Javor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť