Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Štiavnička

Základné údaje
Obec sa nachádza v juhozápadnej časti Liptovskej kotliny nad sútokom Štiavničanky a Váhu. Štiavnička vznikla na území Liptovskej Štiavnice na podnet miestnych zemanov na konci 14. alebo zač. 15. stor. Prvýkrát sa spomína v r. 1505, keď už existovala a bývalo v nej prevažne zemianske obyvateľstvo. Zemianska Ludrová, Liptovská Štiavnica a Štiavnička do 16. stor. väčšinovým vlastníctvom pôvodných veľkých zemianskych rodín Štiavnickovcov a Toltovcov. V priebehu 16. stor. k nim pribudli Rakovskovci. Do r. 1888 bola administratívne spojená s obcou Liptovská Štiavnica. Obyvateľstvo obce sa väčšinou zaoberalo poľnohosp. a prácou na tunajších veľkostatkoch. JRD bolo v obci založené v r. 1958. Dnes Štiavnička so svojou ulicovou zástavbou a bezprostredným susedstvom pri Ružomberku prakticky tvorí jeho organický celok.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť