Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ivanka pri Nitre

Základné údaje
Leží na JV okraji Nitrianskej pahorkatiny, 9 km J od Nitry. Vznikla zlúčením obcí Lúky, Gergeľová a Ivanka. Známe sú dve sídliská z neolitu s rôznymi kultúrami, z eneolitu nálezy z obdobia bádenskej kultúry a lokalita Arkuš ako významné centrum maďarovskej kultúry. Odvtedy bola lokalita obce takmer nepretržite osídlená. až po slovanské osídlenie. Obce vznikli majetkovou deľbou chotára Branč-Lipovníckych. Prvá zmienka o obci Lúky je z r. 1330 pod názvom Iwankafalva. V r. 1379 už bola majetkom šľachticov z Urmína, neskôr Pekeľovcov. V r. 1392 je zmienka o Gergeľovej, ktorú od 15. stor. do zač. 20. stor. vlastnili Ernyeiovci zo Seku. Od r. 1477 Lúky patrili dlhodobo Nitrianskej kapitule. V r. 1576 a 1585 Ivanku vypálili Turci, v r. 1663 pri Ivanke cisárske vojsko porazilo Turkov. Od r.1694 získali na dlhšiu dobu časť majetkov Hunyadiovci. Markhotovci z Chteľnice prišli do Ivanky v r. 1778. Škola v Ivanke vznikla v r. 1737, železnica v r.1866, pošta funguje od r.1871. K zlúčeniu obcí Lúky a Gergeľová došlo v r. 1892. V r. 1924 sa zlúčili aj s Ivankou, Tehelňa začala pracovať v r. 1938 a židovské pracovné stredisko v r. 1944. V rokoch 1976 - 1992 bola Ivanka súčasťou Nitry. V r. 1869 mala Ivanka 947, Lúky 375 a Gergeľová 107 obyv. V súčasnosti v katastri pracuje kompresorová stanica tranzitného plynovodu. Obyvatelia sa zamestnávajú v Texiplaste, a. s., v poľnohosp. družstve a viacerých spoločnostiach s r. o. V Ivanke stojí neskorobarokový rím. kat. kostol sv. Martina biskupa z rokov 1769 - 1771. V časti Lúky stojí barokový rím. kat. kostol sv. Beňadika z 1. pol. 17. stor. Kaštieľ Markhotovcov je z r. 1904, obnovili ho v r. 1989 - 1996, dnes slúži ako sídlo štátneho archívu. Na počesť padlým 28 obyvateľom v 1. svet. vojne stojí pietny pamätník. V obci účinkuje ľudový spevácky súbor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť