Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hraň

Základné údaje
Leží uprostred Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 106 m. Archeologické nálezy svedčia o slovanskom osídlení od 8. stor. Najstarší písomný doklad o dedine možno pochádza z r. 1331, určite však z r. 1387. Okolo r. 1440 v Hrani hospodárilo okolo 30 poddanských domácností. Neskôr sa počet obyv. aj domov výrazne menil. V r. 1600 bolo v dedine obývaných 11 poddanských domov, kaštieľ zemanov, kostol a fara. V r. 1715 žilo v Hrani 8 poddanských domácností, v r. 1720 len 5 domácností, v r. 1828 bolo 119 domov a 887 obyv., v r. 1900 1137 obyv., v r. 1970 1845 obyv. Tradičným zamestnaním obyv. bolo poľnohosp., vinohradníctvo, ovocinárstvo a rybárstvo. Kaštieľ z polovice 16. stor. bol neskôr výrazne prestavaný, kostol ev. ref. pochádza z r. 1842.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť