Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ihráč

Základné údaje
Leží v juhovýchodnej časti Kremnických vrchov v úzkej doline Ihráčskeho potoka. Najstaršia písomná zmienka o obci sa viaže k r. 1388, bola majetkom hradného panstva Šášov, od r. 1690 rod. Dóczyovcov, od 2. pol. 17. stor. rod. Lipaiovcov a od r. 1678 bola v správe Banskej komory v Banskej Štiavnici. V chotári ťažili trachytový tuf a iné nerasty. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., drevorubačstvom, pálením dreveného uhlia a výrobou šindľov. Z r. 1678 je písomne doložená existencia píly v obci. Škola je dokladovaná od r. 1911 (nová budova bola dostavaná v r. 1964).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť