Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hronský Beňadik

Základné údaje
Leží medzi juž. výbežkami Pohronského Inovca a Štiavnických vrchov v doline Hrona. Ide o priestor stredného Pohronia severne od Slovenskej brány - dávna križovatka ciest spájajúca Pohronie s Ponitrím. V k. ú. je štátna prírodná rezervácia Klíča. V lokalite je hist. doložené osídlenie už v neolite. Písomne sa územie spomína v r. 1075, keď kráľ Gejza I. daroval benediktínskemu opátstvu rozsiahle majetky. Osada, ktorá vznikla pri kláštore, sa písomne uvádza v r. 1209 (Petend), v r. 1217 získala výsady mestečka, v r. 1347 trhové a v r. 1680 jarmočné právo. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., ovocinárstvom a vinohradníctvom. Opátstvo od r. 1232 pôsobilo ako hodnoverné miesto, v r. 1462 dostalo novú pečať. Bolo strediskom lat. chorálneho spevu, koncom 11. alebo začiatkom 12. stor. tu vznikol známy Nitriansky evanjeliár - najstaršia lat. rukopisná pamiatka na Slovensku. Komplex bývalého benediktínskeho opátstva (got. kostol sv. Benedikta a kláštor) je národnou kultúrnou pamiatkou. V obci pôsobili: A. Palšovič (1771 - 1864) - spisovateľ a F. Švantner (1912 - 1950) - spisovateľ. M. č. Psiare (Pezer) je písomne doložená v r. 1209, patrila kláštoru v Hronskom Beňadiku, od r. 1565 ostrihomskej kapitule.
M. č.: hronský beňadik, psiare.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť