Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Gerlachov

Základné údaje
Leží v západnej časti Nízkych Beskýd v nadm. výške okolo 360 m. Sídlisko založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi okolo r. 1300. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1344. Patrila postupne viacerým zemianskym rodom. V r. 1427 tu hospodárilo do 30 podd. domácností. V r. 1600 bolo v sídlisku asi 19 podd. domov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 16 až 10 podd. domácností. K dedine patril aj mlyn. V r. 1828 bolo 76 domov a 588 obyv., v r. 1900 bolo 446 obyv., v r. 1970 795 obyv. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytku a lesnými prácami. V 19. stor. tu bol železný hámor. Pamätihodnosti: kostol gr. kat. archanjela Michala, postavený okolo r. 1844 - 56. Miestna kaplnka, chátrajúca pánska usadlosť z 19. stor. V obci je ZŠ pre 1. - 4. roč., MŠ a školská jedáleň. V obci sa nachádzajú tri predajne potravín, dve pohostinstvá a jeden hotel s možnosťou ubytovania. V blízkosti Tople je vybudovaný rybník pre intenzívny chov rýb. Raritou obc je 20 dreveníc - domčekov z obdobia začiatku minulého storočia, niektoré sú trvalo obývané, ostatné slúžia ako chalupy pre dovolenkárov. V r. 2006 si obec pripomenie 25. výročie založenia org. futbalu. V obci je obecná knižnica. Nad obcou vyviera minerálny prameň, tzv. "šťava". Obec je členom združenia Mikroregiónu Bardejov - Horná Topľa. Obec má kultúrno-správnu budovu postavenú v r. 1979, pravoslávny chrám z r. 1993 a Dom smútku postavený v r. 2001

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť