Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hodejov

Základné údaje
Leží na styku juhozápadnej časti Rimavskej kotliny a Cerovej vrchoviny v doline potoka Gortva. Starodávna obec, osídlenie už v neolite. Názvy obce: 1244 Gedey; 1280 Gede; 1379 Gedealya; 1773 Hogyejw; 1920 Hodejovo; 1927 Hodejov; maď. Várgede. Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z r. 1244, vyvinula sa pod hradiskom, kedy ju mal vo vlastníctve Dénes, v 1247 je už vo vlastníctve rodiny Ilsvayovej, neskôr viacerých zemepánov. R. 1502 ju dostáva do daru od kráľa Ladislav Kubínyi. Turci obec spustošili, hrad dobyli a zničili v 2. polovici 16. stor. Kubínyiovci obec dosídlili obyvateľmi z Novohradu. R. 1828 žilo v 77 domoch 715 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohosp. a remeslami. V 19. stor. vznikli miestne kúpele pri alkalicko-železito-uhličitých prameňoch na liečenie vnútorných a kožných chorôb. Po r. 1945 zanikli. Najstaršou pamiatkou v obci sú zvyšky got. hradu; rím. kat. kostol z r. 1826 a kúria z 2. polovice 19. stor. V obci sa nachádza kultúrny dom, verejná knižnica, materská škola, základná škola, futbalové ihrisko, ambulancia praktického lekára, 7 predajní potravinárskeho tovaru.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť