Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nemčiňany

Základné údaje
Ležia v sev. časti Pohronskej pahorkatiny v doline Rohožníckeho potoka a na výbežku Štiavnických vrchov. Písomne sa obec uvádza v r. 1258 (Nempchen), patrila zemanom, v r. 1331 ju spustošil Peter syn Borsov, v r. 1493 tu získalo časť majetku opátstvo v Hronskom Beňadiku, v r. 1521 nitriansky biskup, v r. 1559 ostrihomské arcibiskupstvo, v r. 1534 rod. Dobravických, v r. 1563 Dóciovci, neskôr panstvo Topoľčianky a v 17. stor. Kostolányiovci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Na konci 50. rokov 20. stor. sa tu zahájila ťažba štrkopieskov. Pôvodne románsky kostol sv. Michala arch. z 1. pol. 13. stor. bol zbarokizovaný v r. 1720 a prestavaný v 18. stor. Jurk sa spomína v r. 1284 - 1358 (Jurk, Gurk), posledný raz v r. 1358, osady Palwelge a Rawazzeg sa uvádzajú v r. 1493, Rohožnica sa písomne uvádza v r. 1283 (Rohozniche), patrila rod. Maróthyovcov, v r. 1292 opátstvu v Hronskom Beňadiku, v r. 1565 ostrihomskej kapitule. V r. 1573 obec vyplienili Turci. V r. 1715 je doložených 11 daňovníkov, vinice a mlyn, v r. 1828 mala 166 obyvateľov. K Nemčiňanom bola obec pripojená v r. 1958.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť