Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rybník

Základné údaje
Leží v JV časti Slov. rudohoria. V osade Brusník sú ložiská železnej rudy. Obec vznikla spojením dvoch osád pri kostole sv. Kríža, ktorý sa spomína v roku 1266 a susednej osady, ktorá vznikla v r. 1381. R. 1266 sa obec spomína pod názvom Sancta Crux. V stredoveku tu jestvoval kláštor nazarénov, symbolom ktorých bola ryba. Obyv. sa zaoberali poľnohosp. a výrobou dreveného riadu. Poľnohosp. ráz obce sa zachoval aj v 20. stor. V roku 1964 bola k Rybníku pričlenená obec Brusník. Písomná zmienka o obci je z roku 1271 ako Buruznuk. Obyv. Rybníka boli ešte v 1. pol. 20. stor. známi výrobou tkáčskeho náradia, obchodovaním s voštinami i drevenými výrobkami, pletením košov z lubov a slamy a rohoží zo šúpolia. Zo sakrálnych pamiatok sa zachoval ranogotický ev. kostol z 2. pol. 13. stor., ktorý bol neskôr renesančne upravený. Okrem zachovaných fragmentov základov stredovekého hradu Drienok v chotári Rybníka sa v obci nachádza klas. ev. fara z roku 1857 a zvonica zo zač. 20. stor.
M. č.: brusník, rybník.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť