Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Jánovce

Základné údaje
Obec sa nachádza pod juhozápadnými výbežkami Levočských vrchov, 12 km juhovýchodne od Popradu. Vznikla postupným zlúčením troch pôvodne samostatných obcí - Jánoviec, Machaloviec a Čenčíc. Názvy: villa Johannis, Janus, Janofalwa, Janowcze, Janowik; Machalovce-Mohol, Machal, Mahelstorff, Machalovce; Čenčice-Chunta, Czenticz, Cženčice. Jánovce - obec je písomne doložená v rokoch 1313 a 1322, keď prepošt Henrich daroval tunajší desiatok kláštoru na Skale útočišťa. Neskôr patrila Spišskej Kapitule. Koncom 19. stor. tu bolo značné vysťahovalectvo. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Dnes vzrástla rekreačná funkcia obce a rozvíja sa tu drobné podnikanie.

Machalovce - boli osídlené už v neolite. Spomínajú sa už v roku 1209, čím sa zaraďujú medzi najstaršie obce na Spiši. Bola to poľnohosp. obec. V roku 1963 bola pripojená k Jánovciam.

Čenčice - obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Súčasťou Jánoviec sa stali počas 1. svet. vojny. Dnes je to prevažne chatová osada a v súvislosti s výstavbou diaľnice D1 tu archeológovia našli mnoho cenných nálezov z doby kamennej a bronzovej. V Jánovciach sa zachoval pôvodne neskororománsky kostol Narodenia Panny Márie z 13. stor., zgotizovaný v 14. stor. a zbarokizovaný v 18. stor. V obci je základná škola pre 1.-4. roč., materská škola a kultúrny dom. Pri Čenčiciach je minerálny prameň.
M. č.: jánovce, machalovce, čenčice.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť