Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rochovce

Základné údaje
Obec leží v JV časti Slov. rudohoria na nive v doline štítnického potoka. Západná časť chotára sa rozprestiera na nive, zalesnenej pahorkatine a vrchovine a východná časť na nive a terasovej plošine. Porast tvoria bukové lesy. Obec vznikla na rozhraní 13. a 14. stor. ako banícka osada na území štítnických Bebekovcov. Prvá písomná zmienka pochádza z r. 1318 pod menom Rezemch. V r. 1456 sa obec rozdelila na Vyšné a Nižné Rochovce, ktoré však okolo r. 1550 splynuli do jednej obce a zmenili sa na valaskú obec. Od pol. 17. stor. obec patrila Andrássyovcom z panstva Krásna Hôrka. V r. 1709 - 1710 postihol obec veľký mor, ktorý si vyžiadal 180 obetí. Od r. 1774 začala v obci fungovať papiereň a od 1. pol 19. stor. aj železorudné bane. V blízkosti obce sa nachádza vzácna pivnica o dĺžke 50 m, posledných 20 m je jaskynného charakteru. Nachádzajú sa tu malé krasové úrvary (stalagmity a vodopád). Obyv. sa zaoberali baníctvom, pastierstvom, uhliarstvom, sezónnymi prácami a povozníctvom. V súčasnosti sú zamestnaní hlavne v priemysle, poľnohosp., obchode a službách a doprave. V obci sa nachádza ev. a. v. kostol z roku 1785 s pristavanou vežou z r. 1922. Na pôde hospodári Agrodružstvo Slavošovce a súkromná spoločnosť.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť