Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Boliarov

Základné údaje
Leží v doline potoka ústiaceho do Olšavy vo vých. časti Košickej kotliny. S výnimkou lesov na severových. chotár tvorí odlesnená pahorkatina. Prvá pís. zmienka je z r. 1283 (Balar), názov obce je odvodený od slovan. os. mena Boliar. V 14. stor. v majetku drienovskej vetvy rodu Aba, obec mala mlyn. V 16. stor. obývaný prevážne Slovákmi ev. vierovyznania. R. 1787 mala 43 domov, obyv. sa venovalo poľnohospodárstvu, početné záhrady. V 19. stor. tu mali majetky Péchyovci. V 30. r. 20. stor. postavená píla a mlyn. Rím. kat. barok. kostol Najsvätejšej trojice z r. 1770. Fil. rím. kat. far. úrad Kecerovce, fil. gr. kat. far. úrad Kráľovce, fil. ev. a. v. cirk. zb. Rankovce. Obecná knižnica, MŠ, ZŠ. Autobusová zastávka. Člen Olšavského mikroregiónu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť