Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ožďany

Základné údaje
Obec leží vo východnej časti Lučenskej kotliny (Suchánska dolina) na nive Suchej. Chotár tvoria íly pokryté riečnymi uloženinami, v západnej časti sprašou. Je tu kyselka (zemitá minerálna voda, výd. 1l/min, 8 °C), dedinská šťavica (prírodná hydrouhličitanová, 11 °C). Vodná nádrž (0,4 mil. m3) Lesy s dubom, cerom a agáčinami. Jelenia zver, žije tu aj jašterica zelená. Výskyt ponikleca veľkokvetého, šalvie praslenovitej. V obci je park. Archeologická lokalita-nálezy z doby kamennej - bukovohorská keramika, bronzový poklad, sídlisko a žiarové pohrebisko pilínskej kultúry, rímsko-barbarské sídlisko, slovanské sídlisko (9. - 12. stor.) a zaniknutá stredoveká osada (13. stor.). Zmienka o obci: (r. 1332-37) Osyan. Pôvodný hrad obsadili Jiskrovci a bratríci, od r. 1460 patril Bakosovcom, od 17. stor. rôznym zemepánom. Obec od r. 1651 mala jarmočné právo, v r. 1662 sa tu spomínajú mýtníci. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., boli tu salaše a mlyn, vinice. Obec oslobodená 3. 1. 1945, padlo tu 140 sov., 17 nem. vojakov, 2 partizáni a 3 občania. Hrad bol vypálený (1604), renesančný kaštieľ (1. pol. 17. stor.) postavený na zvyškoch got. Hradu so 4 nárožnými vežami. Prvá škola (1513). Od r. 1645 v obci bolo ev. gymnázium (prenesené z Fiľakova). Kostol rím. kat. sv. Michala archanj. (1774), kostol ev. a. v. (1825). Kúria klas. (1800) a novogotická. Prícestný kríž (1908). V súčasnosti okrem poľnohosp. sú v obci : Autodiely H+D, Pekáreň Klas, pneuservis. Lekárska služba, lekáreň. MŠ,ZŠ. Tradície Levočskej bielej panej (Géczyovej-Korponayovej).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť