Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Prietržka

Základné údaje
Obec sa prvýkrát spomína v r. 1392, tvorili ju pôvodne dve obce Nemetpreters a Chehpreters. V 15. stororčí ju daroval Stibor z majetku panstva Holíč mestu Skalica na vydržiavanie novozaloženého špitála. Skalici patrila až do zrušenia poddanstva. V r. 1715 mala obec rozsiahle vinice, 11 poddanských, 24 želiarskych a 1 slobodnú domácnosť. V r. 1787 tu bolo 84 domov a 408 obyvateľov a v r. 1828 57 domov a 398 obyvateľov. Zaoberali sa vinohradníctvom, poľnohosp. a chovom dobytka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť