Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bystré

Základné údaje
Leží na východných svahoch Slanských vrchov v nadmorskej výške okolo 175 m. Sídlisko založili šoltýsi a roľnícki usadlíci podľa zákupného práva pravdepodobne v prvej polovici 14. storočia. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1312. Časť dediny severne od potoka patrila do Šarišskej stolice a bola majetkovou súčasťou panstva Solivar. V r. 1427 v tejto časti hospodárilo 20 poddanských domácností, v r. 1600 malo sídlisko 14 poddanských domov. Časť dediny južne od potoka patrila do Zempínskej stolice a bola majetkovou súčasťou panstiev Čičava, Vranov, resp. Skrabské. V r. 1600 malo sídlisko 15 poddanských domov. V r. 1715 až 1720 tu hospodárilo postupne 5 až 6 poddanských domácností. V r. 1828 bolo v Bystrom 37 domov a 288 obyvateľov, v r. 1900 bolo 656 obyvateľov, v r. 1970 2202 obyvateľov. Kultúrna pamiatky: kostol rím. kat. postavený koncom 14. storočia bol neskôr stavebne upravovaný, oltárne sochy pochádzajú z r. 1500. V obci je základná škola, 2 materské škôlky, športovo - oddychový areál, dobrovoľný hasičský zbor, zdravotné stredisko, pošta, 7 obchodov, 3 reštauračné zariadenia. Obec má ukončenú kanalizáciu, vodovod a plynovod. V obci je závod na výrobu cementu a zeolitu, odevný závod, 2 súkromné firmy, prosperujúce poľnohosp. družstvo a niekoľko drobných súkromných firiem. Obecný podnik: autodoprava, elektro oprava, vývoz domového odpadu, holičstvo a kaderníctvo, obecná pekáreň.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť