Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kraskovo

Základné údaje
Obec leží v juhových. časti Slov. rudohoria medzi dolinami Rimavy a Blhu. Vrchovinu tvoria pyroklastiká andezitov. Odlesnený chotár. Zmienka o obci r. 1298 - Karazkou, založili ju talianski banskí kolonisti. Patrila kaločskému arcibiskupovi, od 14. stor. Kačičovcom. Obec mala jarmočné právo (na sv. Ladislava 27. júna). V r. 1542 názov obce Crazko, v r. 1555 ju spustošili Turci (vypálili). Neskôr po obnovení obce patrila hradnému panstvu Šomoška. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., výrobou dreveného riadu, súsekov (zásobníc) a hrnčiarstvom. Bol tu mlyn. Kostol ev. ranogotický (1270) s gotickými nástennými maľbami zo 14. stor., vyniká sv. Ladislavská legenda - národná kultúrna pamiatka. Krstiteľnica got. z konca 13. stor., hodnotné vnútorné zariadenie. Zvonica drevená renes. (1657), zvon (1820). Na cintoríne sú ľud. kamenné náhrobníky. Náhrobník A. H. Škultétyho (1819-1891) slov. národovca. Pamätníky SNP.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť