Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Drnava

Základné údaje
Leží na najvýchodnejšom výbežku Rožňavskej kotliny v doline potoka Čremošná. Obec vznikla ako banícka osada v 13. - 14. stor. V listinách sa spomína v r. 1364 ako Dwrnew, v r. 1430 ako Dernew. Pôvodne patrila Turňanskému hradu, neskôr ju vlastnili Bebekovci a po nich Andrássyovci. Už v r. 1650 tu vlastnila rodina Szontághovcov železorudnú baňu. Začiatkom 19. stor. tu pracovali 4 slovenské pece a 4 hámre. Andrássyovci tu v 1. pol. 19. stor. vybudovali železiareň známu v celom Uhorsku. V r. 1918 ju predali Rimamuránsko-Šalgotarjánskej spoločnosti. Pracovať prestala v 20. stor. V rokoch 1938 - 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. Obyv. sa zaoberali hlavne baníctvom a prácou v železiarňach, neskôr prácou v lesoch. V súčasnosti sú zamestnaní v priemysle, obchode a službách, doprave, poľnohosp., verejnej správe a lesníctve. V obci je ZŠ pre 1. - 9. ročník, nachádza sa tu rím. kat. barokovo-klas. kostol z r. 1779, barokovo-klas. kaštieľ z konca 18. stor. a zvyšky železiarne z 19. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť