Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Liesek

Základné údaje
Leží v Oravskej vrchovine na riečnych nánosoch Oravice. Severná časť chotára s náleziskami rašeliny sa rozprestiera v Oravskej kotline, strednú pahorkatinnú časť tvoria ľadovcovo - riečne nánosy. Na juhu prechádza do vrchoviny a zalesneného pohoria Skorušiny. Valaskú dedinu založil F. Thurzo v r. 1558 na území Čimhovej. Za kuruckých vojen spustla. Obyvatelia sa zaoberali roľníctvom, plátenníctvom, košikárstvom, obchodom s obilím, vápnom. Začiatkom 20. stor. sa tu krátko dolovalo kamenné uhlie. Počas oslobodzovacích bojov (29. 3. 1945) z dediny zostalo zhorenisko. JRD založili v r. 1973, zlúčilo sa s JRD Čimhová, dnes PD. Je tu meteorologická stanica. FS Skorušina zachováva goralský folklór - piesne, tance, zvyky, kroj. Od r. 1905 tu bola dychová muzika, od r. 1932 hrajú ochotnícke divadlo. Žila tu ľudová liečiteľka M. Dreveňáková, známa ako "baba z Liesku". Osobnosti: O. Bažík, M. Ťapák. Pamätihodnosti: rím. kat. kostol sv. Michala z r. 1818.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť